Hizmetlerimiz

Çocuk / Ergen Danışmanlığı

Çocuk / Ergen Danışmanlığı

Çocuklarda ve ergenlerde ortaya çıkabilecek duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunların fark edilmesi ve çözülebilmesi için psikolojik destek almak çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek açısından oldukça önem taşır. Danışmanlık ve terapi süreci ço

Dikkat Algı Danışmanlığı

Dikkat Algı Danışmanlığı

Dikkat Algı Danışmanlığı

Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin danışmanlığı kişinin ihtiyaçlarına yönelik farkındalığını ve yaşadığı sorunlarla başa çıkma becerilerinin artırmasına ve kendisini tanıması ve geliştirmesine hizmet etmeyi amaçlar.

Çift ve Aile Danışmanlığı

Çift ve Aile Danışmanlığı

Aile üyelerinin sorunlarını anlamada, değerlendirmede ve çözüm yolları bulmalarını kolaylaştırmada aileyi bir bütün olarak ele alan ve aile bireyleri arasındaki etkileşimlere odaklanan bir yaklaşımdır. Aile danışmanlığını diğer meslek gruplarından farklı