Wisc – 4 Zeka Testi

WISC 4 zekâ testi, farklı kategorilerdeki 10 temel alt test ve 5 yedek testten oluşan, çocuk ve gençlerde zekâ ve sosyal becerileri ölçmeyi hedefleyen bir testtir. 10 temel alt test, uygulama sırasında tüm çocuklar tarafından çözülür. Ancak gerekli görüldüğünde, çocuğun özelliklerine ve yönelimine bağlı olarak, 5 yedek testten birkaçı da uygulanabilir. WISC 4; 6 yaş ile 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçmek için kullanılabilir.

 

WISC 4 Zekâ Testleri Nelerdir?

WISC 4; kendi içerisinde 10 alt temel test ve 5 yedek testten oluşur.

WISC 4’te değerlendirilen bilişsel alanlar:

  • Sözel bilgi
  • Sözel ifade
  • Algısal akıl yürütme ve organizasyon
  • Sosyal bilgi
  • Kısa süreli işitsel bellek
  • Dikkat
  • Konsantrasyon
  • Zihinsel işlemleme hızı
  • Görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerileri

WISC 4 Zekâ Testi Nasıl Yapılır?

WISC 4 zekâ testi, yaklaşık 1,5 – 2 saat sürer. Ancak bu konuda çocuğun rahat hissetmesi için esnek bir zamanlama kullanılır. Bazı çocukların testi bitirmek için daha fazla zamana ihtiyaçları olabilir. Ya da çocuk, testin ortasında sıkılıp, devam etmek istemeyebilir. Her iki durumda da çocuğa yardımcı olmak esastır.

WISC 4 testi, iki oturum hâlinde yapılır. İlk oturumda yapılan ön görüşme sayesinde, aileden çocuğun gelişim öyküsü, aile yaşantısı, okul başarısı ve sosyal yaşamı hakkında gerekli bilgiler alınır. Eğer teste özel bir nedenle ihtiyaç duyulduysa bu durumla ilgili detaylar öğrenilir. Sonrasında, aynı gün içerisinde çocuğa test yapılır.

İkinci oturumda ise test sonuçları aile ile paylaşılır. Eğer testi okul ya da bir eğitim kurumu istediyse, öncelikle aile bilgilendirilir. Ailenin de onayı alındıktan sonra sonuçlar ilgili kurum ile paylaşılır.