Şema Terapi

Şema Terapi, erken dönem yaşantıların yetişkinlikteki etkilerine ve karşılanmamış ihtiyaçlara
odaklanan bir terapi yaklaşımıdır. Bir çocuğun temel ihtiyaçlarının yeterli seviyede
karşılan(a)maması, çocuğa kötü davranılması ve onun kurbanlaştırılması, aynı zamanda iyi
geleceği düşünülen şeylerin ona fazlaca sunuluyor olması şemaların gelişmesindeki temel
etkenleri oluşturmaktadır. 
Erken dönemdeki deneyimler, mizaç ve kültürel etmenlerin etkileşimi ile oluşan şemalar,
kişinin hayata bakma biçimini etkiler. Şemalar yoğun duygular, kendine ve/veya başkalarına
zarar verici sonuçlar yaratabilirler. Ruhsal yapıya derinlemesine kök salmış kalıpları ifade
eden şemalar ayrıca temel ihtiyaçlara ulaşmayı engelleyebilmektedir. Şemalar kendilerini
sürdürürme eğilimindedir ve kısa dönemli yöntemlerle değişmeleri zordur.
Şema terapide amaç; şemalara yönelik farkındalık kazandırarak şemaların kişinin
işlevselliğini düşürmesini engellemeye çalışmaktır. Bunu yapabilmek için terapide hedef
spontan ve keyif alan Mutlu Çocuk moduyla, karşılanamış çocukluk ihtiyaçlarını kendi
kendine gidermeyi sağlayan Sağlıklı Yetişkin yanı geliştirmektir.
Şema terapinin değişime dirençli zor vakalar ya da kişilik bozukluklarının tedavisinde
etkililiği araştırmalarla desteklenmiştir. Zamanla çocuk-ergen, grup ve çiftler için de farklı
sorunlarda da uygulanmaya başlamıştır.  

Şema Terapi ile çalışılan başlıca alanlar:
 Uzun süreli ilişki sorunları
 Kronik, tekrar eden sorunlar
 Kişilik problemleri
 Travmalar
 Suçluluk, başarısızlık ve değersizlik duyguları

Uzm. Klinik Psikolog
Zahide TEPELİ TEMİZ