Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BATARYASI

   Kişide özel öğrenme güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli) var olup olmadığını anlamamızı sağlayan bir testtir. Ortalama bir saat sürer ve testte tespit edilen alanlar şu şekildedir: Çizimleri, ince motor becerileri, yazılı anlatım becerisi, okuma hızı, okuma hataları ve okuduğunu anlama- anlatabilme becerisi, sıralama becerileri, zaman ve yer kavramları, sağ-sol tayini, yönelimi, el-göz dominansını belirlemeye yöneliktir.

Aileyle detaylı bir görüşme sağlanır. Aileye ve öğretmene çeşitli envanterler verilir ve elde edilen bilgiler bütüncül olarak değerlendirdikten sonra özel öğrenme güçlüğü olup olmadığı saptanır.