Oyun Terapisi

Oyun çocuklar için nefes almak gibi doğal bir ihtiyaçtır. Tüm çocuklar din, dil, ırk farketmeksizin evrensel olarak oyun ile kendilerini ifade ederler. Henüz kendilerini dil ve kelimeler yoluyla ifade etmeye hazır olmayan çocuklar, oyunu kullanarak duygu ve düşüncelerini yansıtırlar.

Garry Landreth’in de dediği gibi “Oyun çocuğun dili, oyuncaklar ise kelimeleridir”. Çocuklar, oyun sayesinde duygusal olarak yüklü bir meseleyi, ona mesafe alarak çözümlemeye başlarlar. Gerekli koşullar sağlandığı taktirde her çocuk oyunun iyileştirici yönünü kullanmayı bilir. Bu onun doğasında olan bir eğilimdir. Oyun terapisi işte bu temeller üzerine kurulu bir metottur.

Oyun terapisi; oyun vasıtasıyla çocukların endişeleri ve sorunları hakkında bilgi edinme ve çocuğa bunların üstesinden gelme yolları bulması için yardım etme yollarından biri olarak tanımlanabilir. Oyun Terapisi sürecinde çocuk, kendini ifade etmeyi öğrenir ve görmezden geldiği duygularını tanımaya ve onlarla baş edebilmeye başlar. Özel olarak seçilmiş oyuncaklar yardımıyla içsel çatışmalarını ifade eder ve deneyim yolu ile tüm bu yaşadıklarını içselleştirir.