Nörodikkat

NÖRO DİKKAT PROGRAMI

   Nörodikkat yöntemi, bilişsel kapasiteyi güçlendiren bir programdır. Zihinsel performansı artırarak algıyı en üst seviyeye çıkartır. İnsan beynindeki analitik değerlendirme yapısını, bireyin mevcut düşünce-hareket modellemesiyle geliştirebileceği ve bireyin hızlı öğrenme, hızlı hatırlama ve hızlı analiz etme yeteneklerini artıran ve bir konuya birden çok bakış açısı ile yaklaşabilmesini öğreten zihinsel ve düşünsel bir öğrenme sistemidir.

Temel olarak 3 farklı egzersiz uygulama yöntemi bulunmaktadır.

 

 1. Duyuların eş zamanlı kullanımı ile uygulanan bilişsel temelli egzersizler.
 2. Görev ataması olarak adlandırdığımız çalışan bellek fonksiyonu temel egzersizler.
 3. Zamandan bağımsız bir şekilde uygulanan görsel dikkat, kısa süreli hafıza ve çalışan bellek egzersizleri. Bu sayede zihinsel konsantrasyon, bilişsel dayanıklılık ve sebat etme becerileri gelişimi hedeflenir. 

Bu programla birlikte aktifleştirilip geliştirilen zihin yapıları:

 • Dikkat
 • Uyarılma
 • Sürekli dikkat
 • Seçici dikkat
 • Dikkatin esnekliği
 • Anlık -çok kısa süreli hafıza
 • Kısa süreli hafıza
 • Çalışan bellek

Nörodikkat Programının Kazanımları:

• Algılama ve öğrenme hızını artırır.
• Daha çok bilgi ve seçeneği daha kısa sürede görmeyi sağlar.
• Çoklu, hızlı ve alternatifli düşünmeye alıştırır..
• Muhakeme, mantık, inceleme ve düşünme hızınızı artırır.
• Beynin işlemci gücünü keşfetmeyi sağlar.
• Beynin yeniden programlanmasına yardımcı olur.
• Hafızadaki bilgiyi doğru bir şekilde geri çağırmayı öğretir.

• Okuma hızınızı en az 4-6 katına çıkartır.
• Sınavlarda fazladan 30-45 dakika kazanmayı sağlar.
• Konuyu hızlı ve doğru kavramayı kolaylaştırır.
• Okul performansında artış sağlar.
• Dikkat dağınıklığını en aza indirerek konsantre olmaya yardımcı olur.
• Belli bir kalıba bağlı kalmadan serbest düşünmeyi ve tasarlamayı öğretir.
• Okuduğunu daha iyi anlayıp muhakeme yeteneğini geliştirir.