Lift

Dinleme, dikkat süresi ve konsantrasyon, öğrenme becerisi, dil edinimi gibi becerilerin gelişmesinde önemli rol oynayan aktif bir fonksiyonudur. Okuma ve yazma da dinleme ile bağlantılıdır. Çünkü kulak sadece sesleri algılamaz, aynı zamanda gözün de dahil olduğu vücut hareketlerini kontrol eder ve dengede tutar.

Kulak ile beyin ilişkisinin bilinenden çok daha güçlü bir ilişki vardır ve bunu ilk keşfeden kişi Alfred Tomati’dir. 1940-1950 arasında çalışmalarını yapan Dr. Tomatis dikkat, odaklanma, algı, denge koordinayson ve motor beceriler ile kulak arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu keşfetti ve bu alanda gelişim sağlamak üzere ilk cihazlarını geliştirmeye başladı. Paul Madaule 1994 yılından sonra Dr. Tomatis’in ilk olarak geliştirdiği metotlara ilave olarak yeni özellikler ilave etmeye ve yeni sistemi geliştirmeye başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Tomatis sisteminden ayrılarak Listeninig Fitness Instructor’s Course (LIFT) adı altında kendi sistemini kurmuştur.

Listening Fitness (LIFT) çeşitli zihinsel ve bilişsel becerileri geliştirmek ve iyileştirmek için kendi modifiye edilmiş ses dalgalarını kullanan algı eğitimi tekniğidir.

Program alacak kişiye öncelikle bir değerleme anketi uygulanır. Bireyin kavrayıcı ve anlamlı dinleme becerileri, öğrenme yeteneği ve bununla bağlantılı davranışları incelenir. Çocuklar için uygulanan değerleme araçları ebeveyn ve öğretmen tarafından alınacak bilgilerle tamamlanır. Bu değerleme araçları 12 bölümden oluşur. Her bölüm ayrı ayrı puanlanır. Elde edilen 12 farklı bölümün ölçüm sonuçları özel bir takım formüllerle hesaplanarak kişiye özel dinleme profili oluşturulur. Oluşan profile göre kişiye uygun bir program uygulanır. Burada esas olarak vurgulanan şey şudur. Her bireyin dinleme profili farklıdır. Bireylerin görünen problemleri aynı olsa bile problemlerin kaynağı farklı olabilir. Bu sebeple birey üzerindeki etkileri de farklı olacaktır. LIFT değerlendirme sistemi herkesi kendi özellikleri çerçevesinde değerlendirerek probleme özel çözüm üretir

Her birey için oluşan büyük resmi ve profilin doğasını anlayabilmek için gerekli olan arka plan uzman tarafından tamamlanır. Örneğin çocuğun gelişim öyküsü, kişilik özellikleri, aile dinamikleri, sağlık sorunları gibi özellikler bu arka planı oluşturur. Böylece büyük resmi tamamlayan uzman bireyin ihtiyaçlarına uygun programı seçerek uygular.