Diyalektik Davranış Terapisi

Diyalektik Davranış Terapisi
Diyalektik Davranış Terapisi, çoklu problem yaşayan ve yüksek risk içeren davranışlarda
bulunan kişiler için tasarlanmış, kabul, değişim ve diyalektiği içinde barındıran kompleks bir
tedavi yöntemidir. Diyalektik Davranış Terapisinin dayandığı teorik zemin olan biyososyal
teori sosyal çevrenin, özellikle ailenin duygu düzenleme becerisine olan katkısına vurgu
yapar. Diyalektik Davranış Terapisi bir duygu düzenleme modelidir. Duyguların farkındalığı
ve tanımlanması ile başlayan süreç işlevsel olmayan duyguların düzenlenmesi ile devam
etmektedir.
Diyalektik Davranış Terapisi kişilik bozuklukları ve yüksek intihar riski olan vakalar için
uygulanan kompleks bir tedavi programı olmasının yanı sıra güncel araştırmalar yeme
bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu gibi
tanı gruplarında ve duygu düzenleme güçlüğü ve kronik ilişki sorunları yaşayan kişilerde
Diyalektik Davranış Terapisinin Beceri Eğitim Programının etkili olduğunu ortaya
koymaktadır.
Diyalektik Davranış Terapisi beceri eğitimi 4 temel beceriden oluşmaktadır: Farkındalık
(Mindfulness), Kişilerarası Etkililik, Duygu Düzenleme ve Strese Tolerans Becerileri. İlişki
çalışmalarında ise bu becerilere ilişki farkındalığı, ilişki aktivasyonu, kabul, onaylama ve
geçerli kılma becerileri eklenmektedir.
Diyalektik Davranış Terapisi beceri eğitiminin amacı etkisiz, uyumsuz veya beceri içermeyen
davranışları becerili davranışlarla değiştirmektir. Beceri eğitimi grup formatında
uygulanabildiği gibi bireysel terapide de kullanılmaktadır.
Diyalektik Davranış Terapisi kimler için uygundur:
• Duygularını düzenlemekte zorlanan,
• İntihar riski yüksek olan,
• Kronik depresif duygular yaşayan,
• İsteklerini ifade etmekte veya hayır diyebilmekte zorluk yaşayan,
• Kriz durumlarıyla etkili bir şekilde başa çıkamayan kişiler ile,
• Kronik ilişki sorunu yaşayan kişiler ve aileleri,
• İntihar riski olan ergenler ve aileleri,
• İlişki sorunlarını çözmek isteyen çiftler (çiftlerden birinde BKB, depresyon, bipolar gibi
kronik bir duygu düzenleme sorunu olduğunda) için uygundur.