Çocuk Gelişim Testleri

 

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:

Metropolitan Readness testi, okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek için hazırlanmıştır.

(okul görevlerine yardımcı olan başlıca faktörler, çocuğun dildeki başarı ve becerileri, görsel ve işitsel algılama, adele koordinasyonu, hareket becerileri, sayı bilgisi, talimatı izleyebilme ve grup faaliyetlerine ilgi göstermesidir.) Test çocukları, anaokulu sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır.

Talimatı anlama ve başarma üzerine kurulu bir performans testidir. Çoğunlukla bireysel olarak uygulanmaktadır. Ugyulama süresi ortalama 24 dakikadır.5,5-6 yaş çocuklara uygulanmaktadır.

 

 

PEABODY RESİM KELİME TESTİ:

Peabody Resim-Kelime Testi, ABD’de LLODY ve M.DUNN tarafından geliştirilmiştir. Ankara Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzmanlarınc Türkçeye uyarlanmış ve normları geliştirilmiştir. Uygulamanın yapılacağı yaş aralığı ve değerlendirme köy, gecekondu ve şehir olarak geliştirilmiştir. Çocukların alıcı dil yaşını ölçmeye yarayan bir testtir.

 

 

BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon durumlarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır. (zeka geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi) Performans testidir. 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 y arasındaki çocuklara uygulanabilir.

 

 

BURDON DİKKAT TESTİ:

Burdon dikkat testi, çocukların dikkat düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak için yapılan bir değerlendirme testidir. Genellikle çocukların dikkat gücünü ölçmek ve bu konuda desteğe ihtiyacı olan çocuklara destek olmak için yapılan bir testtir. Dikkat dağınıklığı probleminin küçük yaşta önüne geçilebilmesi için yapılan bu testler uzman kontrolünde yapılmalı ve doğru değerlendirmeler ile adım atılmalıdır. 10-20 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Süresi yaşa göre değişiklik göstermektedir.

 

 

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ:

Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Bu envanter kültürümüze özgü, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, sağlık taramalarında çocuğun gelişimini yansıtabilecek şekilde düzenlenmiştir. 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.

 

 

 

 

CATTELL ZEKA TESTİ

R.B Cattell tarafından geliştirilmiş olan Cattell Zeka Testi, Beğlan Toğrol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Performans testidir. Zekayı ölçmeye yönelik bir testtir. Bireysel ve Grup olarak iki türlü de uygulanabilmektedir. 6-14 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Ortalama süresi 25 dakikadır. Testin 2A, 2B ve 3A olmak üzere eşdeğer üç formu vardır. Yaş ve eğitim gruplarına göre bu formlar ayrılır. 3A formu 14 yaş üstü bireyler içindir.

Cattell Zeka Testi kültürden bağımsız her toplumda uygulanabilen, performansa dayalı objektif bir testtir.

 

 

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ:

Porteus Maze testi (PMT) çocuklar, gençler ve yetişkinlerde zeka kapasitesini değerlendirmek ve öngörü oluşturmak için tasarlanmış bir zeka testidir. 8-14 yaş arasındaki bireyler ile okuma-yazma bilmeyen yada ilkokul mezunu kişilere uygulanabilir. Sözsüz uygulanan bir performans testidir. Test 12 labirentten oluşur. Belirgin bir zaman sınırlaması yoktur. Dil sorunu ve kültürel farklılık sorunu yaşanmadan basit materyallerle uygulanabilen bir testtir ve zeka düzeyini genel IQ puanı olarak vermektedir.

 

 

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ:

Benton Görsel Bellek Testi, görsel-mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Testin orjinali; şekillerin farklı sürelerde sunumunu, şeklin bakarak çizilmesini, çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir. Performans testidir. Bireysel olarak uygulanmaktadır. 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir. Uygulama süresi ortalama 5 dakikadır. Testin iki formu bulunmaktadır. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bununda ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt etmektedir.

 

 

FRANKFURTER DİKKAT TESTİ:

Frankfurter Testi, çocuklar için uygulanan bir konsantrasyon testidir. 60 ile 72 ay arası çocuklar için uygundur. Test bireysel olarak uygulanmaktadır. Uygulama süresi ortalama 10 dakikadır. 8 dakikası yönerge ve egzersizler ile 90 saniyesi ise test ile sürmektedir. Okula başlayan bir çocuk için okula başlama süresinden 14 gün sonrasında bu test uygulanır.Frankfurter dikkat testi bir diğer ismi ile farklı olanı bulma testidir. Test uygulama için sakin bir ortam gereklidir. Test uygulanmaya başlanmadan önce testi uygulayacak kişi ile birlikte çocuk test ortamını görmeli ve testi uygulayacak kişi tanışmalıdır.

 

FROSTIG GÖRSEL ALGI TESTİ:

Frostıg görsel algı testi, görsel algı gelişimini değerlendirmeye yönelik ve dünyada sıklıkla kullanılan testlerden biridir. Dr. Marianne Frostıg tarafından geliştirilmiş bu test bir kalem kağıt testi olup, görsel algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendiren bir performans testidir. Aynı zamanda çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen bir olgunluk testidir.4-8 yaş arası çocuklara uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulamak mümkündür. Test  hazırlık aşamasıyla birlikte ortalama 50-60 dk sürmektedir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamak ve uygun akademik programa karar vermek amacıyla da kullanılmaktadır.

 

 

D2 DİKKAT TESTİ:

D2 dikkat testi bireylerin dikkat düzeylerini, öğrenme becerilerini, psikomotor hızlarını, zihin konsantrasyon düzeyini ve seçici dikkat düzeyini ölçmeye yarayan çok fonksiyonlu bir testtir. Bununla birlikte ölçülen başka özelliklerde vardır. Bu özelliklerden en çok dikkat çekenleri ise kişinin verilen görevi ne kadar hız ile gerçekleştirebildiği ve performans düzeyidir. 9-60 yaş arasına uygulanabilmektedir. Testin maksimum süresi 8 dakikadır.  Bireysel ve grup olarak uygulamak mümkündür. Bu test çocukların yanı sıra mesleği gereği uzun süre yüksek dikkat düzeyine sahip olması gereken yetişkinler için işe alım süreçlerinde de uygulanabilmektedir. 

Testin temel amacı, dikkat yeteneğinin süreklilik durumu ve kişinin görsel tarama becerisi hakkında bir bilgiye varabilmektir.

 

 

GOODENOUGH HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ:

Goodneough Harris bir insan çiz testi, çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlayan bir zeka testidir. Testin ön koşulu uygun ortamın oluşturulmasıdır. Çizime dayalı bir testtir. 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Bireysel ve grup halinde uygulamak mümkündür. Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bilgi verir. Çocuktan bir insan resmi yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendisi için çizer ve daha sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre belirlenen kriterler doğrultusunda resmin her bir kısmı için verilen puanlar toplanarak toplam puan üzerinden zeka yaşı bulunur.

 

GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ:

Gesell gelişim figürleri testi, çocukların görsel hafıza, el ve göz koordinasyonu, motor becerileri ve bununla birlikte küçük kas becerilerinin ölçülmesinde kullanılan bir performans değerlendirme testidir. Gesell performans testi, gelişim esnasında olan çocuğun, davranışlarına göre herhangi bir probleminin olup olmadığına dair sağlıklı sonuçlar alınması için yardımcı olan bir testtir. Bireysel ve grup olarak uygulamak mümkündür. Zaman sınırlaması yoktur. 1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zeka bölümü hesaplanmaktadır.

 

 

KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ:

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılır. İfade edici dil becerisini ölçer. 3 yaştan itibaren her çocuğa kullanımı mümkündür.

 

 

 

 

 

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ:

Denver II Gelişimsel Tarama Testi, küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. 0-6 yaş arasına uygulanır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir. Anne&Baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır. Üç temel alanda değerlidir. Sağlıklı görünen çocukları olası sorunları yönünden taraması, Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi, Riskli bebekleri (örneğin; doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı yada erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler vs. ) izlemede kullanılabilmesi. Kapsadığı Kişisel-sosyal, İnce motor, Dil ve Kaba motor alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.