CAS Zeka Testi

CAS (COGNİTİVE ASSESSMENT SYSTEM) ZEKA TESTİ

CAS, 5-17 yaş çocukların bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiş bir zekâ testidir. Bu test İstanbul Üniversitesi Öğretim üyelerinin öncülüğünde Türkiye Standardizasyonu yapılarak Türkçe ’ye kazandırılmıştır. Testi uygulamaya yetkili olan uzmanlar İstanbul üniversitesi sürekli eğitim merkezi tarafından uygulayıcı yeterlilik sertifikası olan uzmanlardır.

CAS bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. Bu yaklaşıma göre insanın Bilişsel aktiviteleri 4 parçadan oluşmaktadır.

 •  Bilişsel kontrolü sağlayan Planlama işlemleri
 •  İstenilen amaca ulaşmak için işlemlerin kullanımı, kararlılık ve kendini kontrol, belli bir süre içinde odaklanmış seçici bilişsel aktiviteyi sağlayan Dikkat işlemleri
 •  Bilgi üzerinde işlem yapmanın iki formu olan Eşzamanlı ve
 • Ardıl Bilişsel İşlemler

 

Cas Zekâ Testi hangi durumlarda kullanılmaktadır?

 • Üstün zekalı bireylerin tespiti
 • Öğrenme güçlüğünün değerlendirilmesi
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin değerlendirilmesi
 • Zihinsel engeli olan çocukların değerlendirilmesi
 • Travmatik beyin hasarı olan çocukların değerlendirilmesi
 • Ciddi duygusal bozuklukları olan çocukların değerlendirilmesi
 • Planlama problemleri olan çocukların belirlenmesi