BDT

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kişilerin bilişsel yani olayları ve durumları algılama, anlamlandırma ve yorumlama süreçleri ile davranışlarını ele alan psikoterapi türüdür. Bilişsel davranışçı terapi insanların psikolojik gelişimlerinin ve davranışlarının büyük bir kısmının bilişsel ve öğrenme ilkelerine dayandırır. Duyguların ve rahatsızlık veren davranışların öğrenme kuramları ve bilişsel ilkelerin ışığında, psikoterapiye uyarlanıp rahatsızlık veren duygu ve davranışların değiştirilmesidir.

 

Hangi alanlarda kullanılır?

 

Depresyon

Obsesif Kompulsif bozukluk

Kaygı (Anksiyete) bozuklukları

Panik bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğu

Yeme bozuklukları

Cinsel işlev bozuklukları

Alkol ve maddeyi kötüye kullanımı

Sosyal fobi

Somatoform bozukluklar