ACT

Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy)

Hem ülkemizde hem de dünyada hızla yaygınlaşan Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy), Üçüncü Dalga ve Üçüncü Kuşak olarak da adlandırılan Bilişsel Davranışçı Psikokoterapi yaklaşımlarından biridir. Bireyin yaşamındaki anlamı keşfetmesine yardımcı olan kanıta dayalı bir terapötik müdahale çeşididir.

ACT davranışın içinde bulunduğu bağlama göre değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek davranışın işlevinin ne olduğunu inceler. Sorunları ve semptomları ortadan kaldırmanın ötesinde esnek ve etkili bir davranış repertuarı yaratmayı amaçlar.

ACT’nin asıl amacı, psikolojik esnekliğin arttırılmasıdır. Psikolojik esneklik, içsel ve dışsal yaşantılarımıza dikkatli, yargısız ve şimdiki an farkındalığı ile yaklaşarak değerlerimiz yönünde davranışlarda bulunabilme olarak tanımlanır. Bizi zorlayan duygu, düşünce, his, imaj, anı ve içsel deneyimlerimizi kontrol etme veya onlardan kurtulmaya çalışmaktan ziyade onlarla olan ilişkimizi değiştirmeyi hedefler. Acı veren içsel yaşantılara esnek ve etkili bir şekilde cevap vererek, yaşamın içinde var olan acıdan kaçınmak yerine onunla olan ilişkimizi değiştirmemizi ve değerlerimiz doğrultusunda anlamlı dolu dolu bir yaşam sürmemizi vadeder.